Kao Korisnik bespovratnih sredstava te Sukladno Uputama za prijavitelje „E-Impuls“ i Prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, poduzeće Rambousek d.o.o. objavljuje dokumentaciju za nabavu opreme:

NABAVA: Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392

Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392

Naziv projekta: Povećanje postojećih kapaciteta tvrtke Rambousek d.o.o. kupnja dva stroja za obradu kamena

OIB: 16802891358

Naziv tvrtke: Rambousek d.o.o.

Osoba za kontakt: Damir Rambousek

Lokacija: Sisačko-moslavačka , Novska

Kontakt telefon:+385 44 600 577

Email: damir.rambousek@gmail.com

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 07. 02. 2018.

Rok za dostavu ponuda: 28. 02. 2018.

Kratak opis nabave: Nabava stroja za rezanje kamena i stroja za poliranje te obuka dva novozaposlena djelatnika


DoN final.zip

Dokumentacija za nadmetanje- hrvatski
Datum: 7.2.2018.

 DoN eng final.zip

TENDER DOCUMENTATION
Datum: 7.2.2018.

 Odluka o poništenju 02.03.2018.-Rambousek d.o.o.pdf

Datum: 6.3.2018.

 

Dokumentacija je objavljena i na: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-postoje-ih-kapaciteta-tvrtke-rambousek-d-o-o-kupnja-dva-stroja-za-obradu-kamena/

NABAVA: Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392

Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392
Naziv projekta: Povećanje postojećih kapaciteta tvrtke Rambousek d.o.o. kupnja dva stroja za obradu kamena
OIB: 16802891358
Naziv tvrtke: Rambousek d.o.o.
Osoba za kontakt: Damir Rambousek
Lokacija: Sisačko-moslavačka , Novska
Kontakt telefon: +385 98 417 343
Email: marijana.mitr@gmail.com
Vrsta nabave: Robe
Datum objave: 12. 03. 2018.
Rok za dostavu ponuda: 04. 04. 2018.
Kratak opis nabave: Nabava dva stroja za obradu kamena

 

 DoN final.zip

Datum: 12.3.2018.

 Odluka o poništenju 13.04.2018.-Rambousek d.o.o..pdf

Datum: 16.4.2018.

 

Dokumentacija je objavljena i na: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-postoje-ih-kapaciteta-tvrtke-rambosuek-d-o-o-kupnjom-dva-stroja-za-obradu-kamena/

NABAVA: Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392

Broj ugovora: KK.03.2.1.06.1392

Naziv projekta: Povećanje postojećih kapaciteta tvrtke Rambousek d.o.o. kupnja dva stroja za obradu kamena

OIB: 16802891358

Naziv tvrtke: Rambousek d.o.o.

Osoba za kontakt: Damir Rambousek

Lokacija: Sisačko-moslavačka , Novska

Kontakt telefon: +385 98 417 343

Email: marijana.mitr@gmail.com

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 16. 04. 2018.

Rok za dostavu ponuda: 07. 05. 2018.

Kratak opis nabave: Nabava dva stroja za obradu kamena
Don Hr.zip

Datum: 16.4.2018.

 Don eng.zip

Datum: 16.4.2018.

 

Dokumentacija je objavljena i na: https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/pove-anje-postoje-ih-kapaciteta-tvrtke-rambosuek-d-o-o-kupnjom-dva-stroja-za-obradu-kamena-2/